Driftsform

Tittuts förskola har tidigare drivits som ett föräldrakooperativ.

Genom en fusionsprocess som påbörjades under våren 2024 har Lisali ekonomisk förening fått förtroendet att förvalta förskolans långa tradition av undervisning med nära koppling till Reggio Emilia-pedagogiken.

Det är med stor ödmjukhet vi tar oss an uppdraget.

Vår idé!
Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn, inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.

Läs mer om oss här:

www.lisali.nu