Vad får barnen med sig från Tittut?

Kommunikation, trygghet och ödmjukhet är ledorden i vårt värdegrundsarbete tillsammans med barnen. Vi vill att barnen ska få goda chanser till positiva relationer som leder till utforskande och lärande.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi strävar efter att barnen under sina år på Tittut får med sig:

  • Demokrati i praktiken. Genom att barnen aktivt kan vara med och påverka sin tillvaro på Tittut så har de ett stort inflytande på sin förskolevardag. I detta engagemang lär barnen sig att ta hänsyn till andras viljor, samtidigt som de får träna på att föra fram sina egna uppfattningar.
  • Kunskap om att alla i en grupp har betydelse. Varje individ har en plats och tillsammans blir vi en grupp.
  • Att alla tankar är lika mycket värda. Det är barnen som agerar – deras tankar och funderingar är viktiga. Att tänka tillsammans är en styrka.
  • Att respekteras för den man är. Alla är vi olika och ändå lika. Att olikhet har ett värde.
  • Tillit till sin egen förmåga att lära och att göra egna val. Genom att barnen får många tillfällen att prova och utforska sin omgivning så behåller de också lusten att lära.

”Här ges barnen möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Alla barnen får blomma på sätt som passar dem!”

Här kan du läsa om vårt arbete med diskriminering och kränkande behandling: hela planen (PDK) och terminsmål för VT20.