Välkommen till Tittut!

Tittut är en liten Reggio Emilia-inspirerad fristående förskola i Flogsta i Uppsala. Här får barnen utvecklas genom fantasifulla lekar och kreativt skapande. Här arbetar 2 förskollärare och 2 barnskötare med ca 20 barn. Förskolan drevs tidigare som ett föräldrakooperativ men i april 2024 övergick förskolan i LiSaLis regi och därmed är alla föräldrainsatser borta.

Om förskolan Kontakta oss