Tittuts vision

Vår vision: Hela världen i en förskola

Under de senaste åren har Tittut arbetat med begreppet interkulturalitet och social hållbarhet, både i barngruppen och i fortbildningssyfte. De här faktorerna har vi sett som framgångsfaktorer i arbetet:

  • Nätverka med olika förskolor (lokalt, nationellt, globalt, digitalt)
  • Lära av varandra (olika förskolor och olika människor och kollegor)
  • Ha ett hållbarhetsperspektiv, det krävs inga fysiska träffar för samarbete utan fungerar också bra med olika tekniska digitala arbetsformer.
  • Vi vill vara interconnected, ha samspel och utbyte med andra
  • Vi vill ha forskningsgrund för utbildningen och utbyte med många olika människor tex studenter inom olika forskningsfält.
  • Vi vill samarbeta med samhället, lära oss och lära ut.
  • Vi vill fortsätta prata om förväntningar och krockar mellan kulturer och idéer.
  • Vi vill fortsätta arbeta med kommunikation på olika sätt, TAKK och språk och fortsätta använda engelskan i tal och text för att förstärka förståelse.
  • Språk och identitet hänger tätt ihop har vi lärt oss. Vi behöver fortsätta arbeta med olika språk för att barnen ska må bra och utvecklas på förskolan.
  • Tittut är som en microvärld av hela världen. Vi är alla beroende av varandra, hela världen måste samarbeta!

Efter dessa formulerade metoder om hur vi vill arbeta med interkulturalitet fortsättningsvis, formulerade vi vår vision i en mening:

Vår vision: Hela världen i en förskola