Dagsrutiner

För närvarande öppnar Tittut 07:00 och stänger 17:00.

Barnen vistas både inom- och utomhus varje dag. Barnen är utomhus på Tittuts gård015 eller i de stora fina naturområden som ligger i närheten av Tittut. De yngre barnen sover dessutom ute.

Förmiddag

7.00 Förskolan öppnar

Barnen som kommer före kl 9 börjar dagen inomhus. Från kl 9 tas barnen emot ute på gården. Det finns ofta möjlighet för föräldrarna att prata med personalen om dagen som kommer.

9.30 Vi äter frukt tillsammans och fortsätter sedan med en förmiddagsaktivitet

Barnen erbjuds aktivitet i stationer som leds av pedagoger, inomhus eller utomhus beroende på aktivitet. Ibland har vi gruppverksamhet med ”Röris”, yoga, musik, drama, skapande och experimenterande.

11.00 Vi samlas i storgrupperna och sjunger eller gör aktivitet tillsammans innan lunchen serveras

Eftermiddag

12.15 Sovvila/sagovila

De yngsta barnen sover i sina egna vagnar utomhus under tak på förskolans altan. De äldre barnen ligger och vilar inomhus tillsammans med någon av personalen och lyssnar på en ljudbok. En skön stund för avkoppling och vila.

12.45 Val av egen lek/aktivitet

Barnen är ute på gården eller inomhus beroende på väder och önskemål. Oberoende vad barnen väljer för lek/aktivitet så finns det alltid pedagoger som är närvarande och delaktiga.

14.30 Mellanmål

Mellanmålet äts ute eller inne, beroende på väder och årstid.

15.00 Alla barn är utomhus och leker på gården

Dagen avslutas oftast utomhus, men under vintern inomhus.

17.00 Förskolan stänger