Arbetssätt

På Tittut är lärandet ett äventyr! Här är barnen i centrum. Det är barnets värld, strategier och möjligheter som pedagogerna ska upptäcka och följa.

I det lustfyllda lärandet, experimenterandet och upptäckandet tillsammans med andra barn och vuxna lyfter pedagogerna fram barnets kompetenser för dem själva, varandra, pedagoger och föräldrar. Det är viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och att det som de uttrycker är viktigt och intressant.

012

Barnen erbjuds många olika arbetsmaterial för att stimulerar alla sinnen. Ett material kan användas till olika aktiviteter, t ex att bygga med, ingå i olika lekar, klippa och klistras med.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Genom att uppmuntra barnens kreativitet, fantasi och lek i utforskandet stimuleras barnens utveckling och lärande. Barnen erbjuds även inspirationsbilder i både inom- och utomhusaktiviteter, t ex byggbilder, för att väcka barnens nyfikenhet att prova på nya utmaningar.

Att välja aktivitet självständigt är något som barnen på Tittut uppskattar. De erbjuds under dagen stora möjligheter att påverka och ha inflytande över utbildningen.

Projektinriktat arbetsätt                       

Pedagogerna arbetar projektinriktat med barnen. Det kan vara allt från korta projekt som kanske bara räcker någon vecka till långa projekt som sträcker sig över en hel termin. Pedagogerna väljer projekt genom att ta tillvara barnens intressen, tankar och teorier. Pedagogerna lyssnar och observerar barnen i gruppen. HUR tänker de? VAD gör de? VAD är de intresserade av?

Projektet dokumenteras i en presentation som står framme i miljön. När barnen tittar och reflekterar över det som de har gjort kommer nya idéer som driver projektet framåt.