Pedagogik

Reggio Emilia

Pedagogiken på Tittut är inspirerad av Reggio Emilia, som är en pedagogisk filosofi som utvecklats på de kommunala förskolorna i den norditalienska staden Reggio nell’Emilia under snart femtio år.

En grundtanke i det pedagogiska arbetssättet är tilltron till det kompetenta barnet, dvs. barnen är intelligenta och har en stark inneboende drivkraft att utforska världen. En bärande idé är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Utmana barnens tänkande och stimulera kreativt och skapande arbsetssätt inom förskolan. En tanke bakom pedagogiken är att den ständigt är i utveckling

En annan grundtanke är att det finns tre pedagoger att tillgå i arbetet med barnverksamheten, den första pedagogen är den vuxne pedagogen, den andre pedagogen är gruppen och den tredje pedagogen är miljön. Dessa tre pedagoger är redskap som används till att utmana individen och gruppen på olika sätt.

LÄRANDET ÄR ETT ÄVENTYR! Vuxna som lånar ut sin kunskap, de ska agera medforskare inte förmedlare. Pedagogerna finns vid sida om: lyssnandes, tittandes och observerandes av barnen

Sedan 1992 finns Reggio Emilia Institutet i Stockholm.