Styrelsen

Tittuts styrelse består av fem ordinarie ledamöter – ordförande, sekreterare, kassör och två
övriga ledamöter – och två suppleanter. Samtliga väljs på föreningens årsmöte.

Styrelsen sammanträder var 4:e – 6:e vecka och verkställer beslut inom föreningen. Styrelsen
har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Vår ordförande är Christopher Okhravi, som du kan nå via tel. 073-696 12 65.