Tittut

Barnens miljö

Inom Reggio Emilia och på Tittut är miljön viktig, den kallas även för den tredje
pedagogen. Både inom- och utomhusmiljön förändras kontinuerligt utifrån barnens
behov och intressen. Pedagogerna strävar efter en upptäckande, utmanande, och lärande
miljö med en tydlig struktur för alla åldrar. Barnen ska själva kunna se vad som
kan göras och var det kan lekas.

En föränderlig miljö möjliggör och stimulerar till olika sorters möten och lekar.
I dessa möten lär och utvecklas barnen i samspel med varandra.

Pedagogerna utvärderar miljön tillsammans med barnen och förankrar förändringar
av miljön i dialog med barnen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inne

Barnen erbjuds bland annat:

 • leklådor med material för frisör, läkare, affär, kök, dockor mm.
 • utklädningsrum där man kan förvandlas i rolleken.
 • läs- och bokplats.
 • en bygghörna med många olika sorters byggmaterial som t ex glasstenar, mosaik
  m.m.
 • en bygg- och limverkstad för barnens kreativa skapande. Här får exempelvis
  tomma förpackningar och överblivna knappar ett nytt liv.
 • en ateljé där barnen erbjuds bl a lera, olika typer av färg, staffli, paljetter,
  glitter m.m.
 • en matematikhylla med spel, pärlor, tangram, mm.
 • vattenexprimentsrum.
Ute

Gården på Tittut erbjuder en utforskande, inspirerande och lärande miljö, för såväl
de yngre barnen som för de äldre barnen. Den är också föränderlig utifrån barnens
behov och intressen. Gården erbjuder möjlighet till olika sorters möten.

Exempel på verksamhet som erbjuds på Tittuts gård:

 • Rutschkana, sandlåda och gungor
 • Vattenlek av varierande slag, allt från geggamoja till kluriga vattenexperiment
 • Lekkorgar med utklädningskläder.
 • Kul- och bollbanor
 • Klätterbanor
 • Matematik- och experimenthörna
 • Skåp och snickarplats
 • Massor av byggmaterial för fritt byggande av kojor, bilar, tåg och mycket mera.
 • Byggplatta med olika sorters byggmaterial, stenar, pinnar, plattor, mm.
 • Material för diverse skapande verksamhet, t ex målarfärg, klister och lera.