Varför föräldrakooperativ?

 

 • Som förälder ha du större möjligheter att påverka beslut kring barnens vardag.
 • Du får god insyn i verksamheten och lär känna barngruppen och familjerna. För ditt
  barn blir gränsen mellan hem och förskola mjukare, och du som förälder kommer närmare
  ditt barns vardag på förskolan.
 • Dialogen mellan personal och föräldrar präglas av prestigelöshet och öppenhet, eftersom
  föräldrakooperativet bygger på ett gott samarbete och en god kommunikation.
 • Småskaligheten leder till trygghet för barn, föräldrar och personal genom den höga
  tillgängligheten för samtal och möjligheten till tät kommunikation kring barnen
  och barnens behov.
 • Småskaligheten och de regelbundna sociala aktiviteterna ger en gemenskap och en
  ”vi- känsla”.
 • Föreningsformen frigör resurser och bidrar därför till att ge barnen en så bra verksamhet
  som möjligt.

”Här får man vara delaktig som förälder. Det ger en väldig trygghet också för barnen.”