Föräldrainsatser

En föräldradriven förskola bygger på föräldrarnas engagemang och delaktighet. Varje familj förväntas ha ett uppdrag inom föreningen, t ex styrelseuppdrag eller annan form av ansvarsuppgifter.

Som medlemmar i föreningen sköter familjerna städningen, ca 1,5 vecka per termin. Familjerna tar också hand om barnen 1-2 måndagseftermiddagar per termin, när personalen har planeringsmöte. Detta gör att barnen lär känna alla föräldrar och föräldrarna lär känna sina barns vänner på förskolan. Det är också ett sätt att snabbt inkluderas och känna sig delaktig i verksamheten.

Utöver detta förväntas någon av föräldrarna i familjen delta på föräldramöte en gång per termin, samt delta på föreningens årsmöte.

 

Vill du veta mer om föräldrainsatserna så kontakta gärna styrelsens ordförande eller köansvarig.