Föräldraföreningen

Tittut är en politiskt och religiöst obunden föräldraförening där föräldrarna tar ansvaret för verksamheten. Personalen sköter helt den pedagogiska verksamheten och omsorgen om barnen.

Föreningen drivs med kommunala bidrag på samma sätt som andra förskolor.

Föreningens syfte är att, tillsammans med personalen, bedriva en bra barnomsorg för medlemmarnas barn. Alla som har barn vid förskolan måste vara medlemmar i föreningen och, som det står i stadgarna, stödja föreningens målsättning och på ideell basis aktivt delta i föreningens verksamhet. För att bli medlem behöver man ett godkännande från Tittuts styrelse.

Att vara del av föräldraföreningen Tittut innebär också att tillsammans med övriga föräldrar ges möjlighet att umgås på den årliga föräldrafesten. Föräldraföreningen Tittut erbjuder en varm och välkomnande atmosfär för såväl barn som vuxna.