Tittut

Personal

Tittuts personal är har gedigen utbildning inom Reggio Emilia filosofin genom Reggio Emilia Institutet.

Anna Eriksson

Förskollärare. Har arbetat på Tittut sedan 2016.

Katarina Janwald

Förskollärare. Har arbetat på Tittut sedan 2013. Tf förskolechef.

Om du vill besöka Tittut så är det hos Kattis du bokar tid. Du når Kattis via tittut@comhem.se eller tel. 018-46 17 00.

Janet Ahlberg

Har arbetat på Tittut sedan 2012, först som modersmålslärare i engelska, sedan som resurspedagog och arbetar nu i barngrupp.

Therese Blom

Barnskötare med köksansvar. Har arbetat på Tittut sedan 2017.

Karin Göthberg-Gellerstig

Fritidspedagog. (Vikarie för Jeanette Hellman.)

Martina Gillberg

Tillträder som förskolechef februari 2019.