Tittut

Personal

Tittuts personal är har gedigen utbildning inom Reggio Emilia filosofin genom Reggio Emilia Institutet.

Anna Eriksson

Förskollärare. Har arbetat på Tittut sedan 2016.

Katarina Janwald

Förskollärare. Har arbetat på Tittut sedan 2013.

Janet Ahlberg

Har arbetat på Tittut sedan 2012, först som modersmålslärare i engelska, sedan som resurspedagog och arbetar nu i barngrupp.

Therese Blom

Barnskötare med köksansvar. Har arbetat på Tittut sedan 2017.

Karin Göthberg-Gellerstig

Fritidspedagog. (Vikarie för Jeanette Hellman.)

Martina Gillberg

Förskolechef. Har arbetat på Tittut sedan februari 2019.

Om du vill besöka Tittut så är det hos Martina du bokar tid. Du når Martina via tittut@comhem.se eller tel. 018-46 17 00.