Tittut

Kontakt

Tf förskolechef och besöksansvarig är Katarina Janwald. Om du har frågor kring föreskolverksamheten eller om du vill besöka Tittut så är det Kattis du kontaktar. Du når Kattis via tittut@comhem.se eller tel. 018-46 17 00.

Du söker plats på Tittut genom att fylla i en ansökningsblankett eller ett E-formulär som du hittar på Uppsala kommuns hemsida, eBarnUngdom

Vill du veta mer om Föräldraföreingen Tittut så kontakta gärna föreningens ordförande, Holger Edquist tel. 0709-48 15 45.